Andrzej Bondyra

Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energi S.A.

Od 2019 r. związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., gdzie pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Jest absolwentem Studiów magisterskich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.