Krzysztof Burda

Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk branży elektromobilności, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Współtwórca programu E-mobility now!