Łukasz Turkowski

Prezes Fundacji Suwerenności Informacyjnej

Przewodniczący Zespołu do spraw programu Synergia MAP oraz Prezes Fundacji Suwerenności Informacyjnej