Marcin Nowak

Członek Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności

Ekspert branży elektromobilności, zrównoważonego transportu, zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. Przez lata zdobywał doświadczenie w branży e-mobility w sektorze prywatnym. Aktywnie współpracuje z biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem rządowym i organizacjami międzynarodowymi. Jest również autorem licznych artykułów i raportów branżowych dotyczących elektromobilności, w szczególności w kontekście zeroemisyjnego transportu publicznego, infrastruktury ładowania i prognoz rozwoju rynku. Reprezentował polski sektor elektromobilności na wielu międzynarodowych konferencjach i szczytach (np. COP26, B20 Summit Indonezja).