Prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Uniwersytet Warszawski

Redaktor naczelny kwartalnika Analizy Międzynarodowe, członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej.