Aktualności | 14 listopada 2022

Mamy przyjemno?? poinformowa?, ?e Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilno?ci zosta?o Partnerem Merytorycznym „Forum ESG i Zr?wnowa?onego Rozwoju. Wi?cej o dzia?alno?ci naszego Partnera dowiedzie si? tutaj